2021. szeptember 23. Csütörtök  ·  Eddigi látogatók: 2,225,687  ·  Online: 31
Keresés
Vasi Magazin ajánló
Díszmadár Magazin ajánló
Partnereink
Prospektus Nyomda Veszprém
[ Partnerek ]
Hírlevél
Linkajánló
Könyveink  
     
 
A Szombathelyi Püspöki Palota
Nyomtatható változat!

Írta:

Sill Aba Ferenc 

Konkoly István

Fotók:

Kovács Géza

 

Der Szombathelyer Bischofspalast

The Episcopal Palace in Szombathely

Szombathely 2004
 

  

A magyar, német és angol nyelvű könyv megvásárolható a könyvesboltokban, vagy megrendelhető nálunk, a kiadónál.

Ára: 5.800 Ft + postaköltség

Tartalomjegyzék – Inhaltsverzeichnis - Contents

 

Az épület külső jegyei - Die äußerlichen Merkmale des Gebäudes - The external characteristics of the building

Az épület belseje - Das Innere des Gebäudes - Inside the palace

Az épület belső díszítőelemei - Die inneren Verzierungselemente des Gebäudes - The internal ornamentry of the building

Bútorok, berendezési tárgyak - Möbel, Einrichtungsgegenstände - Furniture

Festmények, szobrok - Gemälden, Statuen - Paintings and statues

Herzán könyvtár - Herzán-Bibliothek - The Herzán Library

Egyházmegyei múzeum (Sala Terrena) - Diözesanmuseum - The Museum of the Diocese

Emlékhelyek – Vendégkönyv - Gedenkstätten – Gästebuch - Memorable sites - guest book

 

Sill Aba Ferenc – Konkoly István – Kovács Géza
A szombathelyi Püspöki Palota

Der Szombathelyer Bischofspalast

The Episcopal Palace in Szombathely

 

ELŐSZÓ

 

A szombathelyi püspök rezidenciáját mind a mai napig Püspökvárnak hívják. Ez az elnevezés arra utal, hogy a mai Püspöki Palota helyén már a 10. században egy vár állt, amely a salzburgi érsek ideiglenes tartózkodási helye volt. Később ezt a várat a hozzá tartozó területekkel, településekkel együtt Szent István király a győri püspöknek adományozta. Évszázadok folyamán – főképpen a török betörések következtében – a vár meglehetősen kopott és elhanyagolt állapotba került. 1777-ben Mária Terézia megalapította a szombathelyi új, önálló egyházmegyét, és ennek első püspökévé Szily János győri segédpüspököt nevezte ki.

Az új egyházmegye főpásztora ebbe az omladozó várba költözött ugyan, de egyik első ténykedése volt az új püspöki palota megépíttetése. Hefele Menyhért bécsi építész – Szily püspök elképzelései alapján – megtervezte, majd öt év alatt 1778 és 1783 között megalkotta az épületet. 1783-ban teljesen elkészült a palota belső díszítése is. A kortársak csodálattal adóztak Szily püspök teljesítményének, és elismerően szóltak az épület szépségéről is. Schönwisner István jezsuita történész és archeológus így fogalmazta meg véleményét: A palota mindenben megfelel rendeltetésének, és mutatja egyrészt az építész hozzáértését, másrészt a megbízónak az építész kiválasztásában és irányításában tanúsított bölcsességét. A nagy szaktudással és tapasztalattal rendelkező építész, Hefele Menyhért valóban rászolgált a püspök bizalmára. A palota épületrészei arányosak, jól áttekinthetők és esztétikai szempontból is kifogástalanok.
Ugyanez a gondosság és igényesség jellemző a két kiválasztott festőművész Anton Maulbertsch és Stefan Dorffmaister munkájára is. A Maulbertsch által kivitelezett képek a nagy díszterem megcsodált ékességei. S milyen gazdag a mondanivalójuk. A négy grisaille technikával készült kép megeleveníti előttünk a város történetének négy jelentős epizódját. 1. Claudius császár Kr. u. 43-ban megalapítja Savariát. 2. Septimus Severust 193-ban itt, Savariában választja meg a Legio római császárnak. 3. Constantinus Chlorus 300-ban a szarmaták felett aratott győzelem után itt, a mi városunkban tart törvénykezési napot. 4. S végül 453-ban Attila átvonul a városon és menekülnek előle a római Legio katonái. Két évvel később egy nagy földrengés szinte teljesen elpusztítja a várost. Csupán kövek maradnak a pusztulás nyomában. Innen a város német neve: Stein am Anger. A nagyterem párkánya feletti részen ugyancsak egy sorozatnak a szép, díszes képei láthatók. Ezek a kereszténység történetének megragadó epizódjait örökítik meg. A sorozat befejező kompozíciója azt ábrázolja, hogy Savariába is elérkezett az új történelmi korszakot jelentő kereszténység. Erre utal a két savariai szent ábrázolása. Egyikük, Szent Márton itt született, Szent Quirinus pedig itt szenvedett vértanúságot. S végül a mennyezeten az isteni gondviselés dicshimnuszát csodálhatjuk meg. A kompozíció közepén egy kis angyal – a Gondviselés küldötte – erős kézzel, szilárdan tartja a terem nagyméretű csillárját. S ennek köszönhetően nincs okunk félni attól, hogy a csillár lezuhan, és balesetet okozhat. Stefan Dorffmaister festményei három helyszínen találhatók. A lépcsőház egyik falrészén van az Utolsó vacsora című kép, amely eredetileg álló, téglalap alakú oltárképnek készült. S emiatt a művész bravúros megoldással egy kerek asztal körül helyezte el Jézust és a tizenkét apostolt. A másik helyszín a palota ún. Szent Pál terme, ahol Szent Pál életének különféle jeleneteit ábrázoló Dorffmaister-olajképek találhatók. Közülük talán a legfigyelemreméltóbb a "Pál apostol Fesztusz helytartó előtt" című kompozíció. Itt hangzott el Pál apostol közismert tiltakozása: én római állampolgár vagyok, nem fogadom el a helytartó ítéletét, fellebbezek a császárhoz.
Dorffmaister festményeinek harmadik csoportja az ún. Sala Terrenában, vagyis a palota földszintjének északi oldalán, az Egyházmegyei Múzeumban van. Ezt a múzeumot Szily János azért alapította, hogy itt helyezzék el a szombathelyi egyházi építkezések alkalmával a földből előkerült legszebb oszloptöredékeket, sírköveket és feliratos táblákat. Egyúttal megbízta Stefan Dorffmaistert a terem kifestésével. Azt kérte tőle, hogy az itt lévő kőemlékeket méretarányosan örökítse meg a terem falain is, s ezeket lehetőleg az ókori Róma híres építményei, illetve a görög-római mitológiából vett alakok környezetében helyezze el, hogy ez által utalás történjék ókori, római eredetükre, s egyúttal méltó, művészi keretet kapjanak. Az utókor nagy hálával tartozik az egyházmegye első püspökének, Szily Jánosnak nemcsak a nagy gondossággal megépített palotáért, hanem azért is, mert a palota építészeti és festészeti munkálatainak pénzügyi fedezetét jelentős részben a saját jövedelméből biztosította. Szily püspök utódai igyekeztek jó gazdái lenni a palotának, és nagy gonddal őrizték az itt lévő értékeket. Közülük Gróf Mikes János püspök különösen is sokat tett azért, hogy a palota berendezési tárgyait egyre gyarapítsa. A termek többségét ízlésesen kárpitoztatta. A különböző mágnás családok raktáraiban elfekvő gyönyörű antik bútorokat összegyűjtette, rendbe hozatta és palotáját ékesítette velük. Dr. Fábián Árpád megyés püspök 1977-ben az egyházmegye 200. évi jubileumára külsőleg felújíttatta a püspöki palotát. Az elmúlt 17 évben szintén különféle lépések történtek a Püspökvár állagmegóvása, modernizálása és berendezési tárgyainak felújítása terén. 1989-ben megtörtént a II. világháború, illetve a háború utáni időszak alatt zárva tartott Sala Terrena teljes rekonstrukciója: értékes festményeinek felújítása, fűtésének és világításának korszerűsítése. Ezzel egyidejűleg a három szomszédos földszinti teremben sikerült létrehozni az egyházmegye műkincseit bemutató állandó kiállítást is. A földszinten kialakíttattuk a megfelelő irodahelyiségeket. Ezeket elláttuk korszerű berendezési tárgyakkal, számítógépekkel. Az Egyházmegyei Levéltár lényegesen kibővült, és széles körű lehetőséget biztosít a levéltári kutatások számára. A kápolna mennyezetképét, az oldalfalak és oszlopok márvány burkolatát felújíttattuk, a bútorok aranyozását elvégeztettük. Az első emeleti püspöki lakosztály termei új kárpitot kaptak, a mennyezeti képeket renováltattuk. A lépcsőház és a folyosók falfelületei új festést kaptak. A palota elkopott oldallépcsőit újakkal pótoltuk. A második emeleti helyiségek a korábbi, romos állapotban lévő hajópadlók helyett új parkettát kaptak. A palota értékes, de megkopott bútorait felújítottuk. Mindezen feladatok megoldása után lehetővé vált a Püspökvár látogatása. Az Egyházmegyei Múzeum a szokásos nyitvatartási rend szerint működik. A palota megtekintése azonban előzetes bejelentés után történhet. Évente sok száz érdeklődő fordul meg a Püspökvárban. Számukra vezetést biztosítunk, és minden termet kinyitunk. Kivétel azonban a második emeleten lévő Herzan könyvtár, amelynek megtekintéséhez külön engedély szükséges.
Herzan bíboros a Szombathelyi Egyházmegye második megyés püspöke volt. Halála után a Szombathelyi Egyházmegye örökölte nagy értékű könyvtárát, amely több mint 5000 bőrkötésű könyvből áll. Köztük számos könyvritkaság található. Ezek közé tartozik a Piranesi metszeteket tartalmazó, 24 kötetből álló sorozat. A szombathelyi püspöki palotát építészeti, művészeti és kultúrtörténeti jelentősége miatt külföldről is gyakran keresik fel különféle szakemberek. Vendégkönyvünk számos magasrangú egyházi és világi személyiség látogatásáról is tanúskodik. Közéjük tartozott a 2004. október 4-én boldoggá avatott IV. Károly magyar király is. 1921-ben két hétig volt a palota vendége, és itt-tartózkodása alatt kísérletet tett trónjának visszaszerzésére is. IV. Károly látogatásának emlékét őrzi a kocsiáthajtó falán elhelyezett díszes emléktábla. A rendszerváltozás óta fiát, Habsburg Ottót, és családja tagjait is többször láttuk vendégül. 1991-ben rövid időre a palota lakója volt II. János Pál pápa. Az ő látogatásának emlékére is készült egy emléktábla. A pápa kíséretében itt tartózkodott több bíboros, érsek és püspök.
Rajtuk kívül járt nálunk több államfő, kormányfő és miniszter is. Jel ntősebb egyházmegyei összejöveteleink alkalmával az istentisztelet után a Püspökvárban tartjuk az ünnepi fogadásokat. De voltak itt jelentős tárgyalások is, egyházi és világi vezetők között, illetve különféle egyházmegyei szervezetek is itt rendezték meg fontos tanácskozásaikat. Egyházmegyénk hívei, Szombathely város, Vas és Zala megye polgárai gyakran elmennek a Püspöki Palota előtt. Kívülről rácsodálkoznak a szép épületre. Alkalomadtán szívesen látunk mindenkit a palotában is.

 

Dr. Konkoly István
szombathelyi megyés püspök

« vissza oldal teteje Küldje el ismerősének
Megrendeléséhez kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, melynek elküldését követően kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Postázási Név:*
Postázási cím:*
E-mail:*
Számlázási Név:*
Számlázási cím:*
Telefonszám:
Rendelt mennyiség:* db
Megjegyzés:
 
  2009 © MG Bt. · Minden jog fenntartva. 4brainz - webdesign & development | weboldalsablonok.hu